Tấm Chắn Giọt Bắn – Mica Trong FS – KT: 122 x 60 cm

740.000 

  • Vật liệu mica trong FS
  • KT mặt mica: 122 x 60 cm.
  • KT chân đế: 20 x 15 cm.
  • KT cửa: 25 x 15 cm.
Tấm Chắn Giọt Bắn – Mica Trong FS – KT: 122 x 60 cm

740.000